VGW logo

De VGW organiseert sinds begin 2021 digitale thema-avonden voor uitwisseling van ervaring en kennis tussen bewoners van woongemeenschappen.

Voorgaande bijeenkomsten:

 Houd deze website en je eMail in de gaten voor de datum van volgende  thema-avonden.